اين سامانه جهت پرداخت فاكتور با واردن كردن شماره فاكتور طراحي شده است.
در صورت بروز مشكل مي توانيد با شماره تماس 09127715330 در تماس باشيد.
باتشكر - محمدامين مهاجر دامغاني
فاكتــور

پرداخت فاکتور:

Mohajer - IDPay - v: 1.2